clear

Resenha LASSEN, Annette. Odin pa kristent pergament: En teksthistorisk studie

Citação completa

MEDEIROS, Elton O. S.. [resenha] LASSEN, Annette. Odin pa kristent pergament: En teksthistorisk studie. Copenhagen: Museum Tusculanums Forlag, 2011, 447 p. Signum, v. 15, p. 187-194, 2014.