clear

Matar a la adúltera: el homicidio de la adúltera en la legislación castellana medieval

Citação completa

MORIN, Alejandro. Matar a la adúltera: el homicidio de la adúltera en la legislación castellana medieval. Cahiers de linguistique et de civilisation hispaniques médiévales, n. 24, p. 353-380, 2001.